دانلودها


هشدار دهنده نورانی با هدف هشدار به رانندگان و ترغیب کودکان و به تبع آن والدین انها در راستای فعالیت فرهنگی   دانلود ....


توضیخات کامل   دانلود ....

Downloads


using alarming light before pedestrian line (zebra crossing) 1   download ....


final description   download ....